PB SWISS TOOLS: Dụng cụ bánh cóc cho đầu vặn vít C 6,3 (1/4") [tay cầm SwissGrip]

PB 8510 R100 Set

Quick overview

Bộ dụng cụ bách cóc với tay cầm SwissGrip, loại dài: Đựng trong hộp nhựa tiện dụng gồm 20 đầu vặn vít C6 1/4” dùng cho ốc vít 2 cạnh, 4 cạnh, 4 cạnh hoa, hoa khế và ốc vít lục giác. Bánh cóc có 3 chức năng: xoay trái, xoay phải và khóa cố định cũng có thể dễ dàng thao tác bằng một tay.

E-Mail
Item Code
PB 8510.R-100 Set PB 8510 R100, Slot 2-5, PH1-3, PZ 1-3, Hex 2.5-6, TX10-30 676 1 0 7 610733 225651 7.200.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 6510 R-100

View Details

PB 6510 R-30

View Details

PB 8510 R30 Set

View Details

PB 8510 R-100

View Details

Notice
Gọi ngay