PB SWISS TOOLS: Bộ giá đục và đột [thân trơn]

PB 860 H

Quick overview

Bộ giá đục và đột, thân bát giá – trơn, kèm mũi vạch với giá cài đứng.

E-Mail
Item Code
PB 860.H 700/190; 710/1, 2; 730/2, 4, 5; 805/12, 18, 22; 815/5, 7 1160 1 0 7 610733 006052 6.268.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 870 CN

View Details

PB 850 B CN

View Details

PB 850 BL

View Details

PB 825

View Details

Notice
Gọi ngay