PB SWISS TOOLS: Bộ đục và đột, loại nhỏ [thân trơn]

PB 870 CN

Quick overview

Bộ đục và đột, thân bát giác – trơn, loại nhỏ và được đóng gói dạng vỉ.

E-Mail
Item Code
PB 870.CN 710/2; 735/3; 805/12 208 10 0 7 610733 235230 1.186.000 đ ADD
PB 873.CN 715/2, 3, 5, 6 142 10 0 7 610733 235223 1.114.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 860 H

View Details

PB 850 B CN

View Details

PB 850 BL

View Details

PB 825

View Details

Notice
Gọi ngay