PB SWISS TOOLS: Pin thay thế dành cho dụng cụ đo lực điện tử DigiTorque V02

PB 9310

Quick overview

Pin lithium CR1/3N 3 v thay thế dành cho dụng cụ đo lực điện tử DigiTorque V02.

E-Mail
Item Code
PB 9310.1/3N Batt Cell type CR-1/3N 1 3 0 7 610733 274246 259.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 9325 Set B1

View Details

PB 9325 Set A1

View Details

PB 9320 Set B

View Details

PB 9320 Set A

View Details

Notice
Gọi ngay