PB SWISS TOOLS: Đầu vặn vít C 6,3 (1/4"), 2 cạnh

PB C6 100

Quick overview

Đầu vặn vít cho ốc vít 2 cạnh, phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 C6,3 (1/4”).

E-Mail
Item Code
PB C6.100/1 0.5 3.5 39 26 5 10 0 7 610733 206049 167.000 đ ADD
PB C6.100/2 0.6 4 39 26 5 10 29 7 610733 017690 167.000 đ ADD
PB C6.100/3 0.8 5.5 39 26 7 10 0 7 610733 017706 167.000 đ ADD
PB C6.100/4 1 6.25 39 26 8 10 0 7 610733 017713 167.000 đ ADD
PB C6.100/5 1.2 8 39 26 12 10 0 7 610733 017720 219.000 đ ADD
PB C6.100/6 1.6 10 39 26 16 10 0 7 610733 017737 250.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB C6 CN10

View Details

PB C6 CN3

View Details

PB C6 189

View Details

PB C6 188

View Details

Notice
Gọi ngay