PB SWISS TOOLS: Đầu vặn vít C 6,3 (1/4"), 2 cạnh [loại ngắn]

PB C6 135

Quick overview

Đầu vặn vít cho ốc vít 2 cạnh, loại ngắn với phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 C6,3 (1/4”)

E-Mail
Item Code
PB C6.135/1 0.5 3.5 25 4 10 0 7 610733 206056 167.000 đ ADD
PB C6.135/2 0.6 4 25 4 10 0 7 610733 015856 167.000 đ ADD
PB C6.135/3 0.8 5.5 25 5 10 0 7 610733 015863 167.000 đ ADD
PB C6.135/4 1 6.25 25 6 10 0 7 610733 015870 167.000 đ ADD
PB C6.135/5 1.2 8 25 5.5 10 0 7 610733 206063 219.000 đ ADD
PB C6.135/6 1.6 10 25 7.5 10 0 7 610733 206070 250.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB C6 CN10

View Details

PB C6 CN3

View Details

PB C6 189

View Details

PB C6 188

View Details

Notice
Gọi ngay