PB SWISS TOOLS: Đầu vặn vít C 6,3 (1/4"), ốc vít vuông [loại ngắn]

PB C6 185

Quick overview

Đầu vặn vít cho ốc vít vuông, loại ngắn với phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 C6,3 (1/4”).

E-Mail
Item Code
PB C6.185/0 1.9 25 5 10 0 7 610733 019632 167.000 đ ADD
PB C6.185/1 2.3 25 5 10 0 7 610733 019472 167.000 đ ADD
PB C6.185/2 2.9 25 5 10 0 7 610733 019489 167.000 đ ADD
PB C6.185/3 3.4 25 6 10 0 7 610733 019496 167.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB C6 CN10

View Details

PB C6 CN3

View Details

PB C6 189

View Details

PB C6 188

View Details

Notice
Gọi ngay