PB SWISS TOOLS: Đầu vặn vít C 6,3 (1/4"), ốc vít 4 cạnh xoắn [loại ngắn]

PB C6 187

Quick overview

Đầu vặn vít cho ốc vít 4 cạnh xoắn, loại ngắn với phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 C6,3 (1/4”).

E-Mail
Item Code
PB C6.187/0 25 5 10 0 7 610733 206087 204.000 đ ADD
PB C6.187/1 25 5 10 0 7 610733 206094 204.000 đ ADD
PB C6.187/2 25 5 10 0 7 610733 206100 204.000 đ ADD
PB C6.187/3 25 5 10 0 7 610733 206117 204.000 đ ADD
PB C6.187/4 25 5 10 0 7 610733 206124 204.000 đ ADD
PB C6.187/5 25 5 10 0 7 610733 206131 204.000 đ ADD
PB C6.187/6 25 5 10 0 7 610733 206148 204.000 đ ADD
PB C6.187/8 25 5.5 10 0 7 610733 206155 204.000 đ ADD
PB C6.187/10 25 5.5 10 0 7 610733 206162 204.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB C6 CN10

View Details

PB C6 CN3

View Details

PB C6 189

View Details

PB C6 188

View Details

Notice
Gọi ngay