PB SWISS TOOLS: Đầu vặn vít C 6,3 (1/4"), ốc vít mắt rắn [loại ngắn]

PB C6 188

Quick overview

Đầu vặn vít cho ốc vít mắt rắn, loại ngắn với phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 C6,3 (1/4”).

E-Mail
Item Code
PB C6.188/4 3.3 39 12 10 0 7 610733 076901 233.000 đ ADD
PB C6.188/8 5.0 39 12 10 0 7 610733 076918 233.000 đ ADD
PB C6.188/10 6.2 39 12 10 0 7 610733 076925 233.000 đ ADD
PB C6.188/12 7.7 39 12 10 0 7 610733 070268 285.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB C6 CN10

View Details

PB C6 CN3

View Details

PB C6 189

View Details

PB C6 187

View Details

Notice
Gọi ngay