PB SWISS TOOLS: Đầu vặn vít C 6,3 (1/4"), 4 cạnh [loại ngắn]

PB C6 190

Quick overview

Đầu vặn vít cho ốc vít 4 cạnh, loại ngắn với phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 C6,3 (1/4”)

E-Mail
Item Code
PB C6.190/0 0 25 4.5 10 0 7 610733 206230 130.000 đ ADD
PB C6.190/1 1 25 5 10 0 7 610733 017744 130.000 đ ADD
PB C6.190/2 2 25 5 10 8 7 610733 017751 130.000 đ ADD
PB C6.190/3 3 25 5 10 0 7 610733 017898 130.000 đ ADD
PB C6.190/4 4 33 12 10 0 7 610733 019922 233.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB C6 CN10

View Details

PB C6 CN3

View Details

PB C6 189

View Details

PB C6 188

View Details

Notice
Gọi ngay