PB SWISS TOOLS: Đầu vặn vít C 6,3 (1/4"), 4 cạnh hoa [loại ngắn]

PB C6 192

Quick overview

Đầu vặn vít cho ốc vít 4 cạnh hoa, loại ngắn với phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 C6,3 (1/4”)

E-Mail
Item Code
PB C6.192/0 0 25 4.5 10 0 7 610733 206254 135.000 đ ADD
PB C6.192/1 1 25 5 10 0 7 610733 017768 135.000 đ ADD
PB C6.192/2 2 25 5 10 0 7 610733 017775 135.000 đ ADD
PB C6.192/3 3 25 5 10 0 7 610733 017904 135.000 đ ADD
PB C6.192/4 4 33 12 10 0 7 610733 018482 245.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB C6 CN10

View Details

PB C6 CN3

View Details

PB C6 189

View Details

PB C6 188

View Details

Notice
Gọi ngay