PB SWISS TOOLS: Đầu vặn vít C 6,3 (1/4"), lục giác có lỗ giữa [loại ngắn]

PB C6 210 B

Quick overview

Đầu vặn vít cho ốc vít lục giác có lỗ giữa, loại ngắn với phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 C6,3 (1/4”).

E-Mail
Item Code
PB C6.210B/2,5 25 5 10 0 7 610733 090778 176.000 đ ADD
PB C6.210B/3 25 5 10 0 7 610733 090761 176.000 đ ADD
PB C6.210B/4 25 5 10 0 7 610733 090785 176.000 đ ADD
PB C6.210B/5 25 5 10 0 7 610733 090792 176.000 đ ADD
PB C6.210B/6 25 6 10 0 7 610733 091003 176.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB C6 CN10

View Details

PB C6 CN3

View Details

PB C6 189

View Details

PB C6 188

View Details

Notice
Gọi ngay