PB SWISS TOOLS: Đầu vặn vít C 6,3 (1/4"), lục giác [loại ngắn]

PB C6 210

Quick overview

Đầu vặn vít cho ốc vít lục giác, loại ngắn với phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 C6,3 (1/4”).

E-Mail
Item Code
PB C6.210/1,27 1,27 25 4 10 0 7 610733 206278 170.000 đ ADD
PB C6.210/1,5 1,5 25 4 10 0 7 610733 206285 161.000 đ ADD
PB C6.210/2 2 25 4 10 0 7 610733 206292 153.000 đ ADD
PB C6.210/2,5 2,5 25 5 10 0 7 610733 017911 147.000 đ ADD
PB C6.210/3 3 25 5 10 0 7 610733 017928 147.000 đ ADD
PB C6.210/4 4 25 5 10 0 7 610733 017935 147.000 đ ADD
PB C6.210/5 5 25 6 10 10 7 610733 017942 147.000 đ ADD
PB C6.210/6 6 25 6 10 0 7 610733 017959 147.000 đ ADD
PB C6.210/8 8 33 11 10 0 7 610733 017966 167.000 đ ADD
PB C6.210/10 10 33 15 10 0 7 610733 017973 193.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB C6 CN10

View Details

PB C6 CN3

View Details

PB C6 189

View Details

PB C6 188

View Details

Notice
Gọi ngay