PB SWISS TOOLS: Đầu vặn vít C 6,3 (1/4"), lục giác [loại ngắn, hệ inch]

PB C6 213Z

Quick overview

Đầu vặn vít cho ốc vít lục giác, loại ngắn, hệ inch với phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 C6,3 (1/4”).

E-Mail
Item Code
PB C6.213Z-1/16 1/16 25 4.5 10 10 7 610733 206308 176.000 đ ADD
PB C6.213Z-5/64 5/64 25 4.5 10 9 7 610733 206315 170.000 đ ADD
PB C6.213Z-3/32 3/32 25 4.5 10 0 7 610733 206322 164.000 đ ADD
PB C6.213Z-7/64 7/64 25 4.5 10 0 7 610733 206339 158.000 đ ADD
PB C6.213Z-1/8 1/8 25 5 10 0 7 610733 206346 158.000 đ ADD
PB C6.213Z-9/64 9/64 25 5 10 0 7 610733 206353 158.000 đ ADD
PB C6.213Z-5/32 5/32 25 5.5 10 0 7 610733 206360 158.000 đ ADD
PB C6.213Z-3/16 3/16 25 5.5 10 0 7 610733 206377 158.000 đ ADD
PB C6.213Z-7/32 7/32 25 6 10 0 7 610733 206384 158.000 đ ADD
PB C6.213Z-1/4 1/4 25 6.5 10 0 7 610733 206391 158.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB C6 CN10

View Details

PB C6 CN3

View Details

PB C6 189

View Details

PB C6 188

View Details

Notice
Gọi ngay