PB SWISS TOOLS: Đầu vặn vít C 6,3 (1/4"), hoa khế [loại ngắn]

PB C6 400

Quick overview

Đầu vặn vít cho ốc vít hoa khế, loại ngắn với phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 C6,3 (1/4”).

E-Mail
Item Code
PB C6.400/5 5 25 4.5 10 0 7 610733 206407 161.000 đ ADD
PB C6.400/6 6 25 4.5 10 0 7 610733 206414 161.000 đ ADD
PB C6.400/7 7 25 5 10 0 7 610733 007875 161.000 đ ADD
PB C6.400/8 8 25 5 10 0 7 610733 007882 161.000 đ ADD
PB C6.400/9 9 25 5 10 0 7 610733 007899 153.000 đ ADD
PB C6.400/10 10 25 5 10 0 7 610733 007905 153.000 đ ADD
PB C6.400/15 15 25 5 10 0 7 610733 007912 153.000 đ ADD
PB C6.400/20 20 25 5 10 0 7 610733 007929 153.000 đ ADD
PB C6.400/25 25 25 5 10 0 7 610733 030002 153.000 đ ADD
PB C6.400/27 27 25 5.5 10 0 7 610733 206421 153.000 đ ADD
PB C6.400/30 30 25 6 10 0 7 610733 030019 153.000 đ ADD
PB C6.400/40 40 25 11 10 0 7 610733 030026 245.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB C6 CN10

View Details

PB C6 CN3

View Details

PB C6 189

View Details

PB C6 188

View Details

Notice
Gọi ngay