PB SWISS TOOLS: Đầu vặn vít C 6,3 (1/4"), hoa khế có lỗ giữa [loại ngắn]

PB C6 400 B

Quick overview

Đầu vặn vít cho ốc vít hoa khế có lỗ giữa, loại ngắn với phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 C6,3 (1/4”).

E-Mail
Item Code
PB C6.400B/8 25 5 10 1 7 610733 033577 181.000 đ ADD
PB C6.400B/9 25 5 10 2 7 610733 033584 181.000 đ ADD
PB C6.400B/10 25 5 10 0 7 610733 033591 181.000 đ ADD
PB C6.400B/15 25 5 10 0 7 610733 033607 181.000 đ ADD
PB C6.400B/20 25 5 10 0 7 610733 033614 181.000 đ ADD
PB C6.400B/25 25 5 10 0 7 610733 033621 181.000 đ ADD
PB C6.400B/27 27 5 10 0 7 610733 206988 181.000 đ ADD
PB C6.400B/30 25 6 10 0 7 610733 033638 181.000 đ ADD
PB C6.400B/40 25 11 10 0 7 610733 033645 271.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB C6 CN10

View Details

PB C6 CN3

View Details

PB C6 189

View Details

PB C6 188

View Details

Notice
Gọi ngay