PB SWISS TOOLS: Hộp đầu vặn vít C6, 10 cái/hộp

PB C6 985

Quick overview

Hộp vít kẹp bấm, với 10 đầu vặn vít C6 cài trong khay vít và đầu chụp vít có nam châm PB 451 M.

E-Mail
Item Code
PB C6.985 10 x C6: TX 15, 20, 25; PH 1, 2, 3; Hex 3, 4, 5, 6; 451 M-C6 130 10 0 7 610733 206933 2.311.000 đ ADD
PB C6.986 10 x C6: Slot 2, 3, 4, 5; PH 1, 2, 3; PZ 1, 2, 3; 451 M-C6 140 10 0 7 610733 206940 2.392.000 đ ADD
PB C6.989 10 x C6: Slot 2, 3, 4; PH 1, 2; PZ 1, 2; TX 10, 15, 20; 451 M-C6 133 10 0 7 610733 206957 2.366.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB E6 990

View Details

PB E6 989 CN

View Details

PB E6 985

View Details

PB C6 992

View Details

Notice
Gọi ngay