PB SWISS TOOLS: Hộp đầu vặn vít C6, 30 cái/hộp

PB C6 990

Quick overview

Hộp đựng với 30 đầu vặn vít C6 cài trong 3 khay vít cùng đầu chụp vít có nam châm PB 451 M.

E-Mail
Item Code
PB C6.990 Slot 2-5; PH 1-3; PZ 1-3; Hex 2.5-6; TX 9, 27, 40; 2x 10, 15, 30; 3x 20, 25; 451 M-C6 282.5 1 0 7 610733 206964 5.396.000 đ ADD
PB C6.995 PH 1,3; PZ 1,3; TX 8, 9; 2x PH 2, PZ 2, TX 40; 3x TX 10, 15; 4x TX 20, 25, 30; 451 M-C6 282.5 1 0 7 610733 251605 5.396.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB E6 990

View Details

PB E6 989 CN

View Details

PB E6 985

View Details

PB C6 992

View Details

Notice
Gọi ngay