PB SWISS TOOLS: Hộp đầu vặn vít C6 & E6, 90 cái/hộp

PB C6 992

Quick overview

Hộp dụng cụ với 90 đầu vặn vít: chứa 8 khay vít 10 x C6 (ngắn) , 10 x E6 L (dài) cùng đầu chụp vít có nam châm PB 451 M.

ArrowCHI TIẾT PB C6 992

E-Mail
Item Code
PB C6.992 90 PrecisionBits: 7x SLOT, 20x PH, 7x PZ, 14x HEX, 42x TX 1029 1 0 7 610733 228126 16.059.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB E6 990

View Details

PB E6 989 CN

View Details

PB E6 985

View Details

PB C6 991

View Details

Notice
Gọi ngay