PB SWISS TOOLS: Bộ đầu vặn vít C 6,3 (1/4") [loại ngắn]

PB C6 CN10

Quick overview

Bộ đầu vặn vít cho ốc vít 4 canh, 4 cạnh hoa, và ốc vít hoa khế, loại ngắn với phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 C 6,3 (1/4″). Đóng gói dạng vỉ, 10 chiếc/vỉ.

E-Mail
Item Code
PB C6.190/1 CN10 10 x C6-190/1 55 10 0 7 610733 235933 1.166.000 đ ADD
PB C6.190/2 CN10 10 x C6-190/2 62 10 0 7 610733 235940 1.166.000 đ ADD
PB C6.190/3 CN10 10 x C6-190/3 63 10 0 7 610733 235957 1.166.000 đ ADD
PB C6.192/1 CN10 10 x C6-192/1 56 10 0 7 610733 235964 1.217.000 đ ADD
PB C6.192/2 CN10 10 x C6-192/2 61 10 0 7 610733 235971 1.217.000 đ ADD
PB C6.192/3 CN10 10 x C6-192/3 63 10 0 7 610733 235988 1.217.000 đ ADD
PB C6.400/10 CN10 10 x C6-400/10 52 10 0 7 610733 235995 1.373.000 đ ADD
PB C6.400/15 CN10 10 x C6-400/15 56 10 0 7 610733 236008 1.373.000 đ ADD
PB C6.400/20 CN10 10 x C6-400/20 56 10 0 7 610733 236015 1.373.000 đ ADD
PB C6.400/25 CN10 10 x C6-400/25 61 10 0 7 610733 236022 1.373.000 đ ADD
PB C6.400/30 CN10 10 x C6-400/30 62 10 0 7 610733 236039 1.373.000 đ ADD
PB C6.400/40 CN10 10 x C6-400/40 125 10 0 7 610733 236336 2.202.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB C6 CN3

View Details

PB C6 189

View Details

PB C6 188

View Details

PB C6 187

View Details

Notice
Gọi ngay