PB SWISS TOOLS: Bộ đầu vặn vít C 6,3 (1/4"), hoa khế [loại ngắn]

PB C6 CN3

Quick overview

Bộ đầu vặn vít cho ốc vít hoa khế, loại ngắn với phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 C 6,3 (1/4″). Đóng gói dạng vỉ, 3 chiếc/vỉ.

E-Mail
Item Code
PB C6.400/10 CN3 3 x C6-400/10 15 10 0 7 610733 235063 458.000 đ ADD
PB C6.400/15 CN3 3 x C6-400/15 16 10 0 7 610733 235070 458.000 đ ADD
PB C6.400/20 CN3 3 x C6-400/20 17 10 0 7 610733 235087 458.000 đ ADD
PB C6.400/25 CN3 3 x C6-400/25 18 10 0 7 610733 235094 458.000 đ ADD
PB C6.400/30 CN3 3 x C6-400/30 19 10 0 7 610733 235100 458.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB C6 CN10

View Details

PB C6 189

View Details

PB C6 188

View Details

PB C6 187

View Details

Notice
Gọi ngay