PB SWISS TOOLS: Đầu vặn vít C 6,3 (1/4"), 2 cạnh [loại dài]

PB C6L 100

Quick overview

Đầu vặn vít cho ốc vít 2 cạnh, loại dài với phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 C6,3 (1/4”)

E-Mail
Item Code
PB C6L.100/0-80 0.4 2.5 95 80 6 10 0 7 610733 072859 224.000 đ ADD
PB C6L.100/1-80 0.5 3.5 95 80 10 10 0 7 610733 072866 224.000 đ ADD
PB C6L.100/2-80 0.6 4 95 80 11 10 0 7 610733 072873 224.000 đ ADD
PB C6L.100/3-80 0.8 5.5 95 80 18 10 0 7 610733 072880 224.000 đ ADD
PB C6L.100/4-80 1 6.25 95 80 20 10 9 7 610733 072897 224.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB C6 CN10

View Details

PB C6 CN3

View Details

PB C6 189

View Details

PB C6 188

View Details

Notice
Gọi ngay