PB SWISS TOOLS: Đầu vặn vít C 6,3 (1/4"), 4 cạnh hoa [loại dài]

PB C6L 192

Quick overview

Đầu vặn vít cho ốc vít 4 cạnh hoa, loại dài với phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 C6,3 (1/4”).

E-Mail
Item Code
PB C6L.192/0-80 0 4 95 80 11 10 0 7 610733 072934 239.000 đ ADD
PB C6L.192/1-80 1 5 95 80 15 10 0 7 610733 072941 239.000 đ ADD
PB C6L.192/2-80 2 6 95 80 20 10 0 7 610733 072958 239.000 đ ADD
PB C6L.192/3-80 3 6.25 95 80 24 10 0 7 610733 206261 239.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB C6 CN10

View Details

PB C6 CN3

View Details

PB C6 189

View Details

PB C6 188

View Details

Notice
Gọi ngay