PB SWISS TOOLS: Đầu vặn vít C 6,3 (1/4"), hoa khế [loại dài]

PB C6L 400

Quick overview

Đầu vặn vít dành cho ốc vít lục hoa khế, loại dài với phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 C6,3 (1/4”)

E-Mail
Item Code
PB C6L.400/7-80 7 3.5 95 80 9 10 0 7 610733 072965 250.000 đ ADD
PB C6L.400/8-80 8 3.5 95 80 9 10 0 7 610733 072972 250.000 đ ADD
PB C6L.400/9-80 9 3.5 95 80 9 10 0 7 610733 072989 250.000 đ ADD
PB C6L.400/10-80 10 4 95 80 11 10 0 7 610733 072996 250.000 đ ADD
PB C6L.400/15-80 15 4 95 80 11 10 0 7 610733 073009 250.000 đ ADD
PB C6L.400/20-80 20 4.5 95 80 13.5 10 0 7 610733 206438 250.000 đ ADD
PB C6L.400/25-80 25 5 95 80 15.5 10 0 7 610733 206445 250.000 đ ADD
PB C6L.400/27-80 27 5.5 95 80 18.5 10 0 7 610733 206452 250.000 đ ADD
PB C6L.400/30-80 30 6 95 80 21 10 0 7 610733 206469 250.000 đ ADD
PB C6L.400/40-80 40 7.3 95 80 25 10 0 7 610733 206476 250.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB C6 CN10

View Details

PB C6 CN3

View Details

PB C6 189

View Details

PB C6 188

View Details

Notice
Gọi ngay