PB SWISS TOOLS: Đầu vặn vít E 6,3 (1/4"), 2 cạnh [loại ngắn]

PB E6 100

Quick overview

Đầu vặn vít cho ốc vít 2 cạnh, loại ngắn với phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 E 6,3 (1/4″).

E-Mail
Item Code
PB E6.100/1 0.5 3.5 50 24 8 10 1 7 610733 206995 187.000 đ ADD
PB E6.100/2 0.6 4 50 24 8 10 0 7 610733 019113 187.000 đ ADD
PB E6.100/3 0.8 5.5 50 24 10 10 0 7 610733 019120 187.000 đ ADD
PB E6.100/4 1 6.25 50 24 11 10 0 7 610733 019137 187.000 đ ADD
PB E6.100/5 1.2 8 50 24 14 10 0 7 610733 019144 233.000 đ ADD
PB E6.100/6 1.6 10 50 24 18 10 0 7 610733 019151 256.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB E6 200 M

View Details

PB E6 200

View Details

PB E6 CN10

View Details

PB E6 CN3

View Details

Notice
Gọi ngay