PB SWISS TOOLS: Đầu vặn vít E 6,3 (1/4"), 2 cạnh [loại dài]

PB E6 106

Quick overview

Đầu vặn vít cho ốc vít 2 cạnh, loại dài với phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 E 6,3 (1/4″).

E-Mail
Item Code
PB E6.106/1 0.6 3 75 50 11 10 0 7 610733 008261 193.000 đ ADD
PB E6.106/2 0.8 4 75 50 11 10 0 7 610733 008278 193.000 đ ADD
PB E6.106/3 1 5 75 50 11 10 9 7 610733 008285 193.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB E6 200 M

View Details

PB E6 200

View Details

PB E6 CN10

View Details

PB E6 CN3

View Details

Notice
Gọi ngay