PB SWISS TOOLS: Đầu vặn vít E 6,3 (1/4"), 4 cạnh [loại ngắn]

PB E6 190

Quick overview

Đầu vặn vít cho ốc vít 4 cạnh, loại ngắn với phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 E 6,3 (1/4″).

E-Mail
Item Code
PB E6.190/0 0 4 50 24 8.5 10 30 7 610733 207008 147.000 đ ADD
PB E6.190/1 1 5 50 24 9 10 37 7 610733 019168 147.000 đ ADD
PB E6.190/2 2 6 50 24 10 10 26 7 610733 019175 147.000 đ ADD
PB E6.190/3 3 6.25 50 24 11 10 30 7 610733 019182 147.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB E6 200 M

View Details

PB E6 200

View Details

PB E6 CN10

View Details

PB E6 CN3

View Details

Notice
Gọi ngay