PB SWISS TOOLS: Đầu chụp bu lông, có nam châm

PB E6 200 M

Quick overview

Đầu chụp bu lông có nam châm, phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 E 6,3 (1/4″).

E-Mail
Item Code
PB E6.200/5 M 2,5 60 17 10 0 7 610733 060603 622.000 đ ADD
PB E6.200/5,5 M 3 60 18 10 0 7 610733 060610 622.000 đ ADD
PB E6.200/6 M 3,5 60 18 10 0 7 610733 060627 685.000 đ ADD
PB E6.200/7 M 4 60 21 10 0 7 610733 060634 685.000 đ ADD
PB E6.200/8 M 5 60 23 10 4 7 610733 060641 780.000 đ ADD
PB E6.200/9 M 60 26 10 0 7 610733 060658 840.000 đ ADD
PB E6.200/10 M 6 60 32 10 0 7 610733 060665 964.000 đ ADD
PB E6.200/11 M 7 60 37 10 0 7 610733 060672 1.122.000 đ ADD
PB E6.200/12 M 60 41 10 0 7 610733 060689 1.249.000 đ ADD
PB E6.200/13 M 8 60 48 10 0 7 610733 060696 1.373.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB E6 200

View Details

PB E6 CN10

View Details

PB E6 CN3

View Details

PB E6L 180

View Details

Notice
Gọi ngay