PB SWISS TOOLS: Đầu vặn vít E 6,3 (1/4"), hoa khế dẹt -TXP

PB E6 401

Quick overview

Đầu vặn vít cho ốc vít hoa khế dẹt, phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126E 6,3 (1/4″).

E-Mail
Item Code
PB E6.401/5 50 24 8 10 0 7 610733 207114 181.000 đ ADD
PB E6.401/6 50 24 8 10 0 7 610733 207121 181.000 đ ADD
PB E6.401/7 50 24 8 10 0 7 610733 207138 181.000 đ ADD
PB E6.401/8 50 24 8 10 0 7 610733 207145 181.000 đ ADD
PB E6.401/9 50 24 8 10 0 7 610733 207152 181.000 đ ADD
PB E6.401/10 50 24 8.5 10 0 7 610733 207169 181.000 đ ADD
PB E6.401/15 50 24 8.5 10 0 7 610733 207176 181.000 đ ADD
PB E6.401/20 50 24 9 10 0 7 610733 207183 181.000 đ ADD
PB E6.401/25 50 24 9.5 10 0 7 610733 207190 181.000 đ ADD
PB E6.401/27 50 24 10.5 10 0 7 610733 207206 181.000 đ ADD
PB E6.401/30 50 24 10.5 10 0 7 610733 207213 181.000 đ ADD
PB E6.401/40 50 24 12.5 10 0 7 610733 207220 245.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB E6 200 M

View Details

PB E6 200

View Details

PB E6 CN10

View Details

PB E6 CN3

View Details

Notice
Gọi ngay