PB SWISS TOOLS: Hộp đầu vặn vít E6, 10 cái/hộp [đóng vỉ]

PB E6 989 CN

Quick overview

Hộp vít kẹm bấm, với 10 đầu vặn vít E6 trong khay vít và đầu chụp vít có nam châm PB 451 M, đóng gói dạng vỉ.

E-Mail
Item Code
PB E6.989 CN 10 x E6: Slot 2, 3, 4; PH 1, 2; PZ 1, 2; TX 10, 15, 20 156 10 0 7 610733 235049 2.130.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB E6 990

View Details

PB E6 985

View Details

PB C6 992

View Details

PB C6 991

View Details

Notice
Gọi ngay