PB SWISS TOOLS: Hộp đầu vặn vít E6, 30 cái/hộp

PB E6 990

Quick overview

Hộp đựng vít với 30 đầu vặn vít E6 trong 3 khay vít

E-Mail
Item Code
PB E6.995 1x PH 1,3; PZ 1,3; TX 8, 9; 2x PH 2, PZ 2, TX 40; 3x TX 10, 15; 4x TX 20, 25, 30 353.5 1 0 7 610733 251612 5.471.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB E6 989 CN

View Details

PB E6 985

View Details

PB C6 992

View Details

PB C6 991

View Details

Notice
Gọi ngay