PB SWISS TOOLS: Bộ đầu vặn vít E 6,3 (1/4"), 10 cái/bộ

PB E6 CN10

Quick overview

Bộ đầu vặn vít cho ốc vít 2 cạnh, 4 cạnh, 4 cạnh hoa, hoa khế và ốc vít lục giác với phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 E 6,3 (1/4″). Đóng gói dạng vỉ, 10 chiếc/bộ.

E-Mail
Item Code
PB E6.190/1 CN10 10 x E6-190/1 107 10 0 7 610733 236084 1.321.000 đ ADD
PB E6.190/2 CN10 10 x E6-190/2 120 10 0 7 610733 236091 1.321.000 đ ADD
PB E6.190/3 CN10 10 x E6-190/3 119 10 0 7 610733 236107 1.321.000 đ ADD
PB E6.192/1 CN10 10 x E6-192/1 108 10 0 7 610733 236114 1.450.000 đ ADD
PB E6.192/2 CN10 10 x E6-192/2 122 10 0 7 610733 236121 0 đ ADD
PB E6.192/3 CN10 10 x E6-192/3 120 10 0 7 610733 236138 1.450.000 đ ADD
PB E6.210/3 CN10 10 x E6-210/3 94 10 0 7 610733 236152 1.583.000 đ ADD
PB E6.210/4 CN10 10 x E6-210/4 110 10 0 7 610733 236169 1.583.000 đ ADD
PB E6.210/5 CN10 10 x E6-210/5 126 10 0 7 610733 236176 1.583.000 đ ADD
PB E6.210/6 CN10 10 x E6-210/6 139 10 0 7 610733 236183 1.583.000 đ ADD
PB E6.400/15 CN10 10 x E6-400/15 98 10 0 7 610733 236190 1.635.000 đ ADD
PB E6.400/20 CN10 10 x E6-400/20 99 10 0 7 610733 236206 1.635.000 đ ADD
PB E6.400/25 CN10 10 x E6-400/25 110 10 0 7 610733 236213 1.635.000 đ ADD
PB E6.400/30 CN10 10 x E6-400/30 124 10 0 7 610733 236220 1.635.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB E6 200 M

View Details

PB E6 200

View Details

PB E6 CN3

View Details

PB E6L 180

View Details

Notice
Gọi ngay