PB SWISS TOOLS: Đầu vặn vít E 6,3 (1/4"), ốc vít hỗn hợp 2/4 cạnh [loại dài]

PB E6L 180

Quick overview

Đầu vặn vít cho ốc vít hỗn hợp 4 cạnh hoa / 2 cạnh, loại dài với phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 E 6,3 (1/4″).

E-Mail
Item Code
PB E6L.180/1 0.7 4 4 95 70 13 10 0 7 610733 093229 334.000 đ ADD
PB E6L.180/2 1 6 6 95 70 20 10 0 7 610733 093236 334.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB E6 200 M

View Details

PB E6 200

View Details

PB E6 CN10

View Details

PB E6 CN3

View Details

Notice
Gọi ngay