PB 240

Bộ tô vít 2 cạnh tay cầm Classic, kèm giá treo tường: Đầu song song, truyền lực tối ưu, không bị trượt. Tay cầm nhỏ, gọn và dùng cho nhiều lĩnh vực. Sử dụng vật liệu chất lượng cao, chịu được va đập và dầu/xăng. Làm từ thép hợp kim lò xo, nên có độ […]

PB 240

PB 242

Bộ tô vít 4 cạnh (PH) tay cầm Classic, kèm giá treo tường: Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. Tay cầm nhỏ, gọn và dùng cho nhiều lĩnh vực. Sử dụng vật liệu chất lượng cao, chịu được va đập và dầu/xăng. Làm từ thép hợp kim lò […]

PB 242

PB 243

Bộ tô vít 4 cạnh hoa (PZ), tay cầm Classic kèm giá treo tường: Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. Tay cầm nhỏ, gọn và dùng cho nhiều lĩnh vực. Sử dụng vật liệu chất lượng cao, chịu được va đập và dầu/xăng. Làm từ thép hợp kim […]

PB 243

PB 244

Bộ tô vít 2 và 4 cạnh (PH), tay cầm Classic kèm giá treo tường: Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. Tay cầm nhỏ, gọn và dùng cho nhiều lĩnh vực. Sử dụng vật liệu chất lượng cao, chịu được va đập và dầu/xăng. Làm từ thép hợp […]

PB 244

PB 245

Bộ tô vít 2 và 4 cạnh hoa (PZ), tay cầm Classic kèm giá treo tường: Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. Tay cầm nhỏ, gọn và dùng cho nhiều lĩnh vực. Sử dụng vật liệu chất lượng cao, chịu được va đập và dầu/xăng. Làm từ thép […]

PB 245

PB 440

Bộ tô vít hoa khế (TX), tay cầm Classic kèm giá treo tường: Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. Tay cầm nhỏ, gọn và dùng cho nhiều lĩnh vực. Sử dụng vật liệu chất lượng cao, chịu được va đập và dầu/xăng. Làm từ thép hợp kim lò […]

PB 440

PB 250 CBB | PB 1560 CBB

Bộ tô vít 2 và 4 cạnh (PH), tay cầm Classic đựng trong hộp giấy cao cấp: Dùng được cho nhiều ứng dụng bao gồm cả gia công kim loại. Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. Tay cầm nhỏ, gọn và dùng cho nhiều lĩnh vực. Sử dụng […]

PB 250 CBB | PB 1560 CBB

PB 250 P CBB | PB 1568 CBB

Bộ tô vít 2 và 4 cạnh hoa (PZ), tay cầm Classic đựng trong hộp giấy cao cấp: Dùng được cho nhiều ứng dụng bao gồm cả nghề mộc. Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. Tay cầm nhỏ, gọn và dùng cho nhiều lĩnh vực. Sử dụng vật […]

PB 250 P CBB | PB 1568 CBB

PB 1510 CBB | PB 1561 CBB

Bộ tô vít 2 cạnh, tay cầm Classic đựng trong hộp giấy cao cấp: Đầu song song, truyền lực tối ưu, không bị trượt. Tay cầm nhỏ, gọn và dùng cho nhiều lĩnh vực. Sử dụng vật liệu chất lượng cao, chịu được va đập và dầu/xăng. Làm từ thép hợp kim lò xo, nên […]

PB 1510 CBB | PB 1561 CBB

PB 1530 CBB | PB 1575 CBB

Bộ tô vít 2 và 4 cạnh (PH), tay cầm Classic đựng trong hộp giấy cao cấp: Dùng được cho nhiều ứng dụng, bao gồm gia công kim loại. Kèm bút thử điện 110-250V, tiêu chuẩn DIN VDE 0680-6, được kiểm định bởi SEV. Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong […]

PB 1530 CBB | PB 1575 CBB

PB 1562 CBB

Bộ tô vít 4 cạnh (PH) tay cầm Classic đựng trong hộp giấy cao cấp: Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. Tay cầm nhỏ, gọn và dùng cho nhiều lĩnh vực. Sử dụng vật liệu chất lượng cao, chịu được va đập và dầu/xăng. Làm từ thép hợp […]

PB 1562 CBB

PB 1402

Bộ tô vít hoa khế (TX), tay cầm Classic đựng trong hộp giấy cao cấp: Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. Tay cầm nhỏ, gọn và dùng cho nhiều lĩnh vực. Sử dụng vật liệu chất lượng cao, chịu được va đập và dầu/xăng. Làm từ thép hợp […]

PB 1402
Notice
Gọi ngay