PB E6 100

Đầu vặn vít 2 cạnh, kiểu dáng E 6.3 (1/4”): Dụng cụ hàng ngày dành cho tất các loại ốc vít trong ngành công nghiệp và thương mại, có thể dùng bằng tay hoặc máy. Kiểu dáng lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn DIN ISO 1173, tương thích đầu chụp F 6.3. Đầu chính […]

PB E6 100

PB E6 106

Đầu vặn vít 2 cạnh với lưỡi dài, kiểu dáng E 6.3 (1/4”): Dụng cụ hàng ngày dành cho tất các loại ốc vít trong ngành công nghiệp và thương mại, có thể dùng bằng tay hoặc máy. Kiểu dáng lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn DIN ISO 1173, tương thích đầu chụp F […]

PB E6 106

PB E6 190

Đầu vặn vít 4 cạnh (PH), kiểu dáng E 6.3 (1/4”): Dụng cụ hàng ngày dành cho tất các loại ốc vít trong ngành công nghiệp và thương mại, có thể dùng bằng tay hoặc máy. Kiểu dáng lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn DIN ISO 1173, tương thích đầu chụp F 6.3. Đầu […]

PB E6 190

PB E6L 190

Đầu vặn vít 4 cạnh (PH) với lưỡi dài, kiểu dáng E 6.3 (1/4”): Dụng cụ hàng ngày dành cho tất các loại ốc vít trong ngành công nghiệp và thương mại, có thể dùng bằng tay hoặc máy. Kiểu dáng lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn DIN ISO 1173, tương thích đầu chụp […]

PB E6L 190

PB E6 192

Đầu vặn vít 4 cạnh hoa (PZ), kiểu dáng E 6.3 (1/4”): Dụng cụ hàng ngày dành cho tất các loại ốc vít trong ngành công nghiệp và thương mại, có thể dùng bằng tay hoặc máy. Kiểu dáng lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn DIN ISO 1173, tương thích đầu chụp F 6.3. […]

PB E6 192

PB E6L 192

Đầu vặn vít 4 cạnh hoa (PZ) với lưỡi dài, kiểu dáng E 6.3 (1/4”): Dụng cụ hàng ngày dành cho tất các loại ốc vít trong ngành công nghiệp và thương mại, có thể dùng bằng tay hoặc máy. Kiểu dáng lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn DIN ISO 1173, tương thích đầu […]

PB E6L 192

PB E6 400

Đầu vặn vít hoa khế (TX), kiểu dáng E 6.3 (1/4”): Dụng cụ hàng ngày dành cho tất các loại ốc vít trong ngành công nghiệp và thương mại, có thể dùng bằng tay hoặc máy. Kiểu dáng lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn DIN ISO 1173, tương thích đầu chụp F 6.3. Đầu […]

PB E6 400

PB 400 E6 CN3

Bộ đầu vặn vít hoa khế (TX), kiểu dáng E 6.3 (1/4”) đựng trong vỉ giấy (CN): Dụng cụ hàng ngày dành cho tất các loại ốc vít trong ngành công nghiệp và thương mại, có thể dùng bằng tay hoặc máy. Kiểu dáng lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn DIN ISO 1173, tương […]

PB 400 E6 CN3

PB E6L 400

Đầu vặn vít hoa khế (TX) với lưỡi dài, kiểu dáng E 6.3 (1/4”): Dụng cụ hàng ngày dành cho tất các loại ốc vít trong ngành công nghiệp và thương mại, có thể dùng bằng tay hoặc máy. Kiểu dáng lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn DIN ISO 1173, tương thích đầu chụp […]

PB E6L 400

PB E6 401

Đầu vặn vít hoa khế dẹt (TXP), kiểu dáng E 6.3 (1/4”): Dụng cụ hàng ngày dành cho tất các loại ốc vít trong ngành công nghiệp và thương mại, có thể dùng bằng tay hoặc máy. Kiểu dáng lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn DIN ISO 1173, tương thích đầu chụp F 6.3. […]

PB E6 401

PB E6 180

Đầu vặn vít hỗn hợp 2 cạnh/4 cạnh hoa (PZ), kiểu dáng E 6.3 (1/4”): Dụng cụ hàng ngày dành cho tất các loại ốc vít trong ngành công nghiệp và thương mại, có thể dùng bằng tay hoặc máy. Kiểu dáng lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn DIN ISO 1173, tương thích đầu […]

PB E6 180

PB E6L 180

Đầu vặn vít hỗn hợp 2 cạnh/4 cạnh hoa (PZ), với lưỡi dài, kiểu dáng E 6.3 (1/4”): Dụng cụ hàng ngày dành cho tất các loại ốc vít trong ngành công nghiệp và thương mại, có thể dùng bằng tay hoặc máy. Kiểu dáng lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn DIN ISO 1173, […]

PB E6L 180

PB E6 210

Đầu vặn vít lục giác, kiểu dáng E 6.3 (1/4”): Dụng cụ hàng ngày dành cho tất các loại ốc vít trong ngành công nghiệp và thương mại, có thể dùng bằng tay hoặc máy. Kiểu dáng lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn DIN ISO 1173, tương thích đầu chụp F 6.3. Đầu chính […]

PB E6 210

PB E6 200

Đầu chụp vít lục giác, kiểu dáng E 6.3 (1/4”): Làm từ thép hợp kim lò xo đặc biệt, có độ đàn hồi và độ cứng cao.

PB E6 200

PB E6 200 M

Đầu chụp vít lục giác có nam châm, kiểu dáng E 6.3 (1/4”): Làm từ thép hợp kim lò xo đặc biệt, có độ đàn hồi và độ cứng cao.

PB E6 200 M
Notice