DỤNG CỤ ĐO LỰC

 

Với những công việc đòi hỏi tính chính xác cao, các ốc vít cần yêu cầu một lực mô-men xác định cụ thể, sản phẩm của PB Swiss Tools có 3 dụng cụ cầm phù hợp:

  • Dụng cụ đo lực MecaTorque - thiết kế cơ khí và có đĩa thang đo lực.
  • Dụng cụ đo lực MecaTorque preset - thiết kế cơ khí và không có đĩa thang đo lực.
  • Dụng cụ đo lực DigiTorque - thiết kế màn hình hiển thị số thể hiện giá trị đo lực.

Thiết kế cơ khí, điều chỉnh được, với đĩa thang đo lực

TORQUE TOOLS_icon_MecaTorque TORQUE TOOLS_Details_MecaTorque TORQUE TOOLS_Details_MecatTorque ESD TORQUE TOOLS_Details_MecaTorque VDE
  Dụng cụ đo lực
MecaTorque

Được thiết kế cơ khí không hiển thị số và không pin. Chúng rất đáng tin cậy, mạnh mẽ và chính xác.

 Dụng cụ đo lực
MecaTorque ESD

Được thiết kế cơ khí không hiển thị số và không pin. Dùng để thao tác và bảo vệ điện tích các ốc vít  vùng ESD.
 Dụng cụ đo lực
MecaTorque VDE

Dụng cụ đo lực cách điện cung cấp lực xiết an toàn và có kiểm soát cho ốc vít ở môi trường có điện áp.
  ArrowCHI TIẾT ArrowCHI TIẾT ArrowCHI TIẾT

Thiết kế cơ khí, điều chỉnh được, cài đặt sẵn
TORQUE TOOLS_icon_MecaTorque preset TORQUE TOOLS_Details_MecaTorque Preset    
  Dụng cụ đo lực
MecaTorque preset

Mô-men lực được cài đặt sẵn đảm bảo chính xác và lặp lại. Nó đặc biệt phù hợp để sử dụng trong môi trường công nghiệp như lắp ráp hoặc gia công.
    
  ArrowCHI TIẾT    

Thiết kế điện tử, điều chỉnh được, với bảng hiện thị số
TORQUE TOOLS_icon_DigiTorque TORQUE TOOLS_Details_DigiTorque    
  Dụng cụ đo lực
DigiTorque

Dụng cụ đo lực này được tích hợp mô-men lực và có màn hình hiển thị giá trị đo lực phần chuôi dụng cụ.
    
  ArrowCHI TIẾT    

Cả 2 mẫu dụng cụ đo lực đều có dải đo lực từ 0.1 đến 16 Nm.

TORQUE TOOLS_Torque range

  • Dòng dụng cụ đo lực MecaTorque có sẵn phiên bản ESD, bảo vệ an toàn điện tích khu vực ESD.
  • Với dòng cách điện (VDE), an toàn điện áp từ 1000 V AC hoặc 1500 V DC.
  • Tất cả dụng cụ đo lực MecaTorque đều có loại dành cho lực xiết nhỏ dùng thao tác trong cơ khí chính xác.
  • Tất cả dụng cụ đo lực đều được hỗ trợ với lực test dung sai hiệu chuẩn +/-6% theo tiêu chuẩn EN/ISO 6789.

Ứng dụng

TORQUE-TOOLS_Application_VI

Notice
Gọi ngay