00 Nhíp chính xác cao

4 3/4″ – 120 mm. Đầu dày, mép vát, cứng, thẳng, hoàn thiện cao cấp. Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu cần giữ chắc linh kiện. Vật liệu thân nhíp: Đặc tính thép không gỉ (SA). Thép austenitic có hàm lượng các-bon thấp (Vật liệu số 1.4435, DIN X2CrNiMo18-14-3, AISI số 316L). Chứa […]

00 Nhíp chính xác cao

00B Nhíp chính xác cao

4 3/4″ – 120 mm. Như 00 – Đầu dày, mép vát, cứng, thẳng với thân răng cưa, hoàn thiện cao cấp. Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu cần giữ chắc linh kiện. Thân khía răng cưa giúp giữ chắc và chống trơn trượt. Vật liệu thân nhíp: Đặc tính thép không gỉ […]

00B Nhíp chính xác cao

00D Nhíp chính xác cao

4 3/4″ – 120 mm. Như 00 – Đầu dày, mép vát, cứng, thẳng với thân và đầu răng cưa, hoàn thiện cao cấp. Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu cần giữ chắc linh kiện. Thân và đầu mũi khía răng cưa giúp giữ chắc và chống trơn trượt. Vật liệu thân nhíp: […]

00D Nhíp chính xác cao

000 Nhíp chính xác cao

4 3/4″ – 120 mm. Đầu dày, nhỏ, cứng và thẳng, hoàn thiện cao cấp. Thích hợp cho các ứng dụng cần độ tinh xảo, yêu cầu giữ chắc linh kiện nhỏ mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Vật liệu thân nhíp: Đặc tính thép không gỉ (SA). Thép austenitic có hàm lượng các-bon […]

000 Nhíp chính xác cao

0 Nhíp chính xác cao

4 3/4″ – 120 mm Đầu nhỏ nhọn, mép vát, cứng, thẳng, hoàn thiện cao cấp. Thích hợp cho các ứng dụng cần độ tinh xảo, yêu cầu giữ chắc linh kiện nhỏ mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Vật liệu thân nhíp: Đặc tính thép không gỉ (SA). Thép austenitic có hàm lượng […]

0 Nhíp chính xác cao

0C9 Nhíp chính xác cao

3 1/2″ – 90 mm. Ngắn – Đầu nhỏ nhọn, mép vát, thẳng, hoàn thiện cao cấp. Thích hợp cho các ứng dụng cần độ tinh xảo, yêu cầu giữ chắc linh kiện nhỏ mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Thân ngắn cho phép cầm chắc và tính ứng dụng thực tế cao hơn. […]

0C9 Nhíp chính xác cao

1 Nhíp chính xác cao

4 3/4″ – 120 mm. Đầu nhỏ, nhọn, cứng, thẳng, hoàn thiện cao cấp. Thích hợp cho các ứng dụng cần độ tinh xảo, yêu cầu giữ chắc linh kiện mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Thiết kế đầu và thân cứng ngăn không bị uốn cong. Vật liệu thân nhíp: Đặc tính thép […]

1 Nhíp chính xác cao

10G Nhíp chính xác cao

4 1/4″ – 110 mm. Đầu dày, nhỏ tù, thẳng với thân và đầu răng cưa, hoàn thiện cao cấp. Thích hợp cho các ứng dụng cần độ tinh xảo, yêu cầu giữ chắc linh kiện mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Thiết kế đầu và thân có khía răng cưa giúp tăng thêm […]

10G Nhíp chính xác cao

2 Nhíp chính xác cao

4 3/4″ – 120 mm. Đầu dẹt phẳng, nhọn, thẳng, hoàn thiện cao cấp. Thích hợp cho các ứng dụng cần độ tinh xảo, yêu cầu giữ chắc linh kiện mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Vật liệu thân nhíp: Đặc tính thép không gỉ (SA). Thép austenitic có hàm lượng các-bon thấp (Vật […]

2 Nhíp chính xác cao

2A Nhíp chính xác cao

4 3/4″ – 120 mm. Đầu dẹt phẳng, tròn, thẳng, hoàn thiện cao cấp. Thích hợp cho các ứng dụng cần độ tinh xảo, yêu cầu giữ chắc linh kiện mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Vật liệu thân nhíp: Đặc tính thép không gỉ (SA). Thép austenitic có hàm lượng các-bon thấp (Vật […]

2A Nhíp chính xác cao

2AB Nhíp chính xác cao

4 3/4″ – 120 mm. Như 2A – Đầu dẹt phẳng, tròn, cong, hoàn thiện cao cấp. Thích hợp cho các ứng dụng cần độ tinh xảo, yêu cầu giữ chắc linh kiện mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Vật liệu thân nhíp: Đặc tính thép không gỉ (SA). Thép austenitic có hàm lượng […]

2AB Nhíp chính xác cao

2AZ Nhíp chính xác cao

4 3/4″ – 120 mm. Như 2A – Hai đầu uốn cong gập dẹt phẳng, tròn, hoàn thiện cao cấp. Thích hợp cho các ứng dụng cần độ tinh xảo, yêu cầu giữ chắc linh kiện mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Thiết kế 2 đầu cong giúp giữ cố định linh kiện trong […]

2AZ Nhíp chính xác cao

3 Nhíp chính xác cao

4 3/4″ – 120 mm. Đầu nhỏ, nhọn, thẳng, hoàn thiện cao cấp. Thích hợp cho các ứng dụng cần độ tinh xảo, yêu cầu giữ chắc linh kiện mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Vật liệu thân nhíp: Đặc tính thép không gỉ (SA). Thép austenitic có hàm lượng các-bon thấp (Vật liệu […]

3 Nhíp chính xác cao

3C Nhíp chính xác cao

4 1/4″ – 110 mm. Như 3, ngắn – Đầu nhỏ, nhọn, thẳng, hoàn thiện cao cấp. Thích hợp cho các ứng dụng cần độ tinh xảo, yêu cầu giữ chắc linh kiện mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Thân ngắn giúp cầm chắc và tính ứng dụng thực tiễn cao hơn. Vật liệu […]

3C Nhíp chính xác cao

3CB Nhíp chính xác cao

4 1/4″ – 110 mm. Như 3C, ngắn  – Đầu nhỏ, nhọn, cong, hoàn thiện cao cấp. Thích hợp cho các ứng dụng cần độ tinh xảo, yêu cầu giữ chắc linh kiện nhỏ mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Thân ngắn cho phép cầm nắm chắc chắn và tính ứng dụng thực tiễn […]

3CB Nhíp chính xác cao

4 Nhíp chính xác cao

4 1/4″ – 110 mm. Đầu rất nhỏ, nhọn, thẳng, hoàn thiện cao cấp. Thích hợp cho các ứng dụng cần độ tinh xảo, yêu cầu giữ chắc linh kiện mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Vật liệu thân nhíp: Đặc tính thép không gỉ (SA). Thép austenitic có hàm lượng các-bon thấp (Vật […]

4 Nhíp chính xác cao

5 Nhíp chính xác cao

4 1/4″ – 110 mm. Đầu siêu nhỏ, thuôn nhọn, thẳng, hoàn thiện cao cấp. Thích hợp cho các ứng dụng cần độ tinh xảo, yêu cầu giữ chắc linh kiện mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Vật liệu thân nhíp: Đặc tính thép không gỉ (SA). Thép austenitic có hàm lượng các-bon thấp […]

5 Nhíp chính xác cao

5A Nhíp chính xác cao

4 1/2″ – 115 mm. Đầu siêu nhỏ, thuôn nhọn, thẳng, hoàn thiện cao cấp. Thích hợp cho các ứng dụng cần độ tinh xảo, yêu cầu giữ chắc linh kiện mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Vật liệu thân nhíp: Đặc tính thép không gỉ (SA). Thép austenitic có hàm lượng các-bon thấp […]

5A Nhíp chính xác cao

5B Nhíp chính xác cao

4 1/4″ – 110 mm. Như 5 – Đầu rất nhỏ, thuôn nhọn, thẳng, hoàn thiện cao cấp. Thích hợp cho các ứng dụng cần độ tinh xảo, yêu cầu giữ chắc linh kiện mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Vật liệu thân nhíp: Đặc tính thép không gỉ (SA). Thép austenitic có hàm […]

5B Nhíp chính xác cao

5C Nhíp chính xác cao

41/2″ – 115 mm. Đầu siêu nhỏ, nhọn, cong, hoàn thiện cao cấp. Thích hợp cho các ứng dụng cần độ tinh xảo, yêu cầu giữ chắc linh kiện mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Đầu thiết kế uốn cong giúp hiển thị tối đa và không gây mỏi khi cầm. Vật liệu thân […]

5C Nhíp chính xác cao
Notice
Gọi ngay