NHÍP CHÍNH XÁC [DÒNG EDEL]

 

Ideal-tek có thêm dòng sản phẩm EDEL - dòng nhíp chính xác, giá cả rất cạnh tranh. Sản xuất tại Châu Á và được hoàn thiện lại theo tiêu chuẩn chính xác của Ideal-tek. Chất liệu bằng thép không gỉ, không  nhiễm từ [SA].

Số lượng đặt tối thiểu 72 cái


00_Economy Tweezers ( EDEL series) 1_Economy Tweezers ( EDEL series) 2_Economy Tweezers ( EDEL series)
00 Nhíp chính xác [Dòng EDEL] 1 Nhíp chính xác [Dòng EDEL] Nhíp chính xác [Dòng EDEL]
4 3/4"  120 mm
Đầu cứng, dày, cạnh vát
 4 3/4'  120 mm
Đầu cứng, thẳng nhỏ
 4 3/4'  120 mm
Đầu nhỏ nhọn, cạnh vát

2A_Economy Tweezers ( EDEL series) 3_Economy Tweezers ( EDEL series) 3C_Economy Tweezers ( EDEL series)
2A Nhíp chính xác [Dòng EDEL] Nhíp chính xác [Dòng EDEL] 3C Nhíp chính xác [Dòng EDEL]
4 3/4'  120 mm
Đầu tròn, cạnh vát
 4 3/4'  120 mm
Đầu nhỏ, nhọn
 4 1/4'  110 mm
Như 3, ngắn

4_Economy Tweezers ( EDEL series) 5_Economy Tweezers ( EDEL series) 5A_Economy Tweezers ( EDEL series)
Nhíp chính xác [Dòng EDEL] Nhíp chính xác [Dòng EDEL] 5A Nhíp chính xác [Dòng EDEL]
4 1/4'  110 mm
Đầu siêu nhỏ
 4 1/4'  110 mm
Đầu siêu nhỏ, hoàn thiện bề mặt chính xác cao
 4 1/2'  115 mm
Đầu nhỏ

5c_economy-tweezers-edel-series 7_Economy Tweezers ( EDEL series) 7A_Economy Tweezers ( EDEL series)
5C Nhíp chính xác [Dòng EDEL] Nhíp chính xác [Dòng EDEL] 7A Nhíp chính xác [Dòng EDEL]
4 1/2''  115 mm
Như A, đầu siêu nhỏ, cong
 4 1/2'  115 mm
Đầu rất nhỏ, cong
 4 1/2'  115 mm
Như 7, cứng

AC_Economy Tweezers ( EDEL series) SS_Economy Slim Tweezers ( EDEL series)  
AC Nhíp chính xác
[Dòng EDEL]
 SS Nhíp chính xác [Dòng EDEL]  
4 1/4'  110 mm
Đầu cứng, thân xẻ rãnh
 5 1/2''  140 mm
Đầu siêu nhỏ
  
Notice
Gọi ngay