NHÍP CHÍNH XÁC [DÒNG H]

 

Những sản phẩm nhíp thông dụng sản xuất tại Thụy Sỹ, hiện cũng có loại giá cả cạnh tranh. Nhíp chính xác thuộc dòng H của Ideal-tek, 100% sản xuất tại Thụy Sỹ là một trong số đó cũng có sẵn nhíp làm bằng vật liệu thép không gỉ, không nhiễm từ [SA],  nhiễm từ [S] hoặc vật liệu thép các-bon cho sản phẩm 15AGW-C.

Số lượng đặt tối thiếu 72 cái


0_precision-tweezers-h-series 00_Precision Tweezers (H-series) 0c9_precision-tweezers-h-series
0 Nhíp chính xác [Dòng H] 00 Nhíp chính xác [Dòng H] 09C Nhíp chính xác [Dòng H]
4 3/4"  120 mm
Đầu nhỏ vát cạnh
 4 3/4"  120 mm
Đầu cứng, dày, vát cạnh
 

3 1/2''  90 mm
Ngắn, đầu nhỏ vát cạnh


1_Precision Tweezers (H-series) 15AGW_Precision Cutting Tweezers (H-series) 2_Precision Tweezers (H-series)
1 Nhíp chính xác [Dòng H] 15AGW Nhíp chính xác
[Dòng H]
 2 Nhíp chính xác [Dòng H]
4 3/4'  120 mm
Đầu cứng, thẳng, nhỏ
 4 3/4'  120 mm
Nhíp có đầu mũi dành cắt dây mềm
 4 3/4'  120 mm
Đầu bằng nhỏ nhọn

2A_Precision Tweezers (H-series) 2ab_precision-tweezers-h-series 3_Precision Tweezers (H-series)
2A Nhíp chính xác [Dòng H] 2AB Nhíp chính xác [Dòng H] 3 Nhíp chính xác [Dòng H]
4 3/4'  120 mm
Đầu bằng tròn
 4 3/4''  120 mm
Như 2A, cong
 4 3/4'  120 mm
Đầu rất nhỏ, nhọn

3C_Precision Tweezers (H-series) 4_Precision Tweezers (H-series) 5_Precision Tweezers (H-series)
3C Nhíp chính xác [Dòng H] 4 Nhíp chính xác [Dòng H] 5 Nhíp chính xác [Dòng H]
4 1/4'  110 mm
Như 3, ngắn
 4 1/4'  110 mm
Đầu siêu nhỏ
 4 1/4'  110 mm
Đầu siêu nhỏ, hoàn thiện bề mặt chính xác cao

5A_Precision Tweezers (H-series) 7_Precision Tweezers (H-series) 7A_Precision Tweezers (H-series)
5A Nhíp chính xác [Dòng H] 7 Nhíp chính xác [Dòng H] 7A Nhíp chính xác [Dòng H]
4 1/2'  115 mm
Đầu siêu nhỏ, hoàn thiện bề mặt chính xác cao
 4 1/2'  115 mm
Đầu rất nhỏ, cong
 4 1/2'  115 mm
Như 7, cứng

AC_Precision Tweezers (H-series) ss_precision-slim-tweezers-h-series  
AC Nhíp chính xác [Dòng H] SS Nhíp chính xác [Dòng H]  
4 1/4'  110 mm
Đầu cứng có răng cưa và thân xẻ rãnh
 5 1/2''  140 mm
Đầu siêu nhỏ
  
Notice
Gọi ngay