NHÍP ĐẦU NHỰA THAY THẾ

 

plastic-replaceable-tips-chart

00_Plastic Replaceable Tips Tweezers 242_Plastic Replaceable Tips Tweezers 246_Plastic Replaceable Tips Tweezers
00 Nhíp đầu nhựa thay thế 242 Nhíp đầu nhựa thay thế 246 Nhíp đầu nhựa thay thế
5" 130 mm
Đầu cứng
 5" 130 mm
Đầu bằng tròn nhỏ
 5" 130 mm
Đầu nhỏ cong

249_Plastic Replaceable Tips Tweezers 259_Plastic Replaceable Tips Tweezers 2a_plastic-replaceable-tips-tweezers
249 Nhíp đầu nhựa thay thế 259 Nhíp đầu nhựa thay thế 2A Nhíp đầu nhựa thay thế
5" 130 mm
Đầu cứng
 5" 130 mm
Đầu nhỏ
 5" 130 mm
Đầu bằng tròn

2AB_Plastic Replaceable Tips Tweezers 2AX_Plastic Replaceable Tips Reverse Action Tweezers 2WF_Plastic Replaceable Tips Wafer Tweezer
2AB Nhíp đầu nhựa thay thế 2AX Nhíp đảo chiều đầu nhựa thay thế 2WF Nhíp đầu nhựa thay thế gắp tấm Wafer
5" 130 mm
Đầu bằng tròn, rãnh lõm
 5" 130 mm
Đầu bằng tròn
 Độ rộng đầu nhíp: 0.25"  6.6 mm
Dành gắp tấm Wafer 2 inch

3_Plastic Replaceable Tips Tweezer 3C_Plastic Replaceable Tips Tweezer 4WF_Plastic Replaceable Tips Wafer Tweezer
3 Nhíp đầu nhựa thay thế 3C Nhíp đầu nhựa thay thế 4WF Nhíp đầu nhựa thay thế gắp tấm Wafer
5" 130 mm
Đầu nhỏ
 5" 110 mm
Đầu nhỏ
 

Độ rộng đầu nhíp: 0.47"  12 mm
Dành gắp tấm Wafer 4 inch


5_Plastic Replaceable Tips Tweezers 5X_Plastic Replaceable Tips Reverse Action Tweezer 7_Plastic Replaceable Tips Tweezers
5 Nhíp đầu nhựa thay thế 5X Nhíp đảo chiều đầu nhựa thay thế 7 Nhíp đầu nhựa thay thế
5" 130 mm
Đầu rất nhỏ
 5" 130 mm
Đầu rất nhỏ
 5" 130 mm
Đầu nhỏ, rãnh lõm

kcfr_plastic-replaceable-tip-tweezers-kit    
KCFR Bộ nhíp đầu nhựa thay thế    
5 cái/bộ: 249CFR.SA, A7CF, A5CF, A259CF, A2ACF. Đựng trong khay mút có khuy bấm    
Notice
Gọi ngay