NHÍP SỨ

 

Nhíp đầu sứ thay thế

Đầu sứ chính xác: sứ Zirconia (MZ) và sứ Zirconia ESD (ZJ): Không gây ô nhiễm, chịu được nhiệt độ cao (1400°C) và chịu nhiệt khi hàn. Thân nhíp bằng thép không gỉ (SA). Đầu nhíp thay thế theo hệ thống chứng nhận số 1750/97, đầu thay thế được.

Nhíp sứ toàn phần

Làm bằng sứ Zirconia ổn định không hoàn toàn (PSZ), là sự kết hợp cao nhất của tính đàn hồi và sức bền kéo.

  • Bề mặt cứng.
  • Chịu sự hao mòn và mài mòn tốt.
  • Đặc tính chịu nhiệt tuyệt vời.
  • Luôn ổn định ở nhiệt độ cao.
  • Chịu sự ăn mòn cao.
  • Các ứng dụng điển hình của nhíp sứ toàn phần như quá trình xử lý các thành phần bán dẫn EOS/ESD, xử lý các thành phần trong quá trình nhiệt, hóa chất và hàn nhiệt.

2AMZ_Ceramic Replaceable Tips Tweezers 71MZ_Ceramic Replaceable Tips Tweezers 72MZ_Ceramic Replaceable Tips Tweezers
2AMZ Nhíp đầu sứ thay thế 71MZ Nhíp đầu sứ thay thế 72MZ Nhíp đầu sứ thay thế
Đầu bằng tròn Đầu nhỏ Đầu nhỏ cứng

73MZ_Ceramic Replaceable Tips Tweezers
 74MZ_Ceramic Replaceable Tips Tweezers 7MZ_Ceramic Replaceable Tips Tweezers
73MZ Nhíp đầu sứ thay thế 74MZ Nhíp đầu sứ thay thế 7MZ Nhíp đầu sứ thay thế
Đầu nhỏ cứng Đầu cứng Đầu nhỏ cong

2AZJK_ESD Ceramic Replaceable Tips Tweezers 71ZJ_ESD Ceramic Replaceable Tips Tweezers 72ZJ_ESD Ceramic Replaceable Tips Tweezers
2AZJK Nhíp đầu sứ ESD thay thế 71ZJ Nhíp đầu sứ ESD thay thế
 72ZJ Nhíp đầu sứ ESD thay thế
Đầu bằng tròn Đầu nhỏ Đầun nhỏ cứng

8501_Full Ceramic Tweezers 8501F_Full Ceramic Tweezers 8501FGG_Full Ceramic Tweezers
8501 Nhíp sứ 8501F Nhíp sứ 8501FGG Nhíp sứ
5'' 125 mm
Đầu tròn có răng cưa
 5'' 125 mm
Đầu tròn trơn
 5'' 125 mm
Đầu siêu nhỏ

8507_full-ceramic-tweezers    
8507 Nhíp sứ    
5'' 125 mm
Đầu cong
    
Notice
Gọi ngay