DỤNG CỤ ĐO LỰC

MECATORQUE PRESET

 

Sản phẩm mới của PB Swiss Tools, dụng cụ đo lực MecaTorque preset với chức năng thiết lập sẵn giá trị lực xiết để đảm bảo làm việc chính xác và thiết lập lại. Dụng cụ này rất phụ hợp với môi trường công nghiệp như lắp ráp hoặc gia công.

MECATORQUE PRESET_Use

Với sự trợ giúp của một thiết bị thử nghiệm, lực mô-men đã kích hoạt có thể được hiệu chuẩn lại hoặc thiết lập lại trong phạm vi chỉ định tùy thuộc vào ứng dụng.

Tất cả các dụng cụ đo lực đều được cung cấp giấy chứng nhận kiểm tra dung sai + / - 6% theo tiêu chuẩn EN / ISO 6789.

 

Dụng cụ đo lực
MecaTorque preset
Lực xiết
mặc định
Dải đo lựcSử dụng cùng với

MECATORQUE PRESET_0.2 Nm_53 0.2 Nm0.1-5.0 NmArrowPB 53
     LƯỠI TÔ VÍT THAY THẾ

MECATORQUE PRESET_0.2 Nm_E60.2 Nm0.1-5.0 NmArrowC6ArrowE6
     ĐẦU VẶN VÍT

MECATORQUE PRESET_0.2 Nm_2150.6 Nm
1.0 Nm
2.0 Nm
3.0 Nm
5.0 Nm
0.4-2.0 Nm
0.4-2.0 Nm
1.0-5.0 Nm
1.0-5.0 Nm
1.0-5.0 Nm
ArrowPB 215
     LƯỠI TÔ VÍT THAY THẾ

MECATORQUE PRESET_0.2 Nm_C6&E60.6 Nm
1.0 Nm
2.0 Nm
3.0 Nm
5.0 Nm
0.4-2.0 Nm
0.4-2.0 Nm
1.0-5.0 Nm
1.0-5.0 Nm
1.0-5.0 Nm
ArrowC6 AND ArrowE6
     ĐẦU VẶN VÍT

MECATORQUE PRESET_0.2 Nm_22510.0 Nm3.2-16 NmArrowPB 225
     LƯỠI TÔ VÍT THAY THẾ
 Innovation

 

Lực mô-men được thiết lập sẵn
Tính năng thiết lặp lại
Dành cho tất cả các lưỡi tô vít thay thế PB 215


THÔNG TIN SẢN PHẨM

MECATORQUE PRESET_Product

ArrowCHI TIẾT


Notice
Gọi ngay