PB 8128

Tô vít điện tử 2 cạnh, có nắp vặn: Dành cho ốc vít 2 cạnh nhỏ và siêu nhỏ trong ngành điện tử và cơ khí chính xác. Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. Tay cầm hai thành phần, mềm mại dễ thao tác. Nắp vặn mã hóa […]

PB 8128

PB 8121

Tô vít điện tử 4 cạnh (PH), có nắp vặn: Dành cho ốc vít 4 cạnh nhỏ và siêu nhỏ trong ngành điện tử và cơ khí chính xác. Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. Tay cầm hai thành phần, mềm mại dễ thao tác. Nắp vặn mã […]

PB 8121

PB 8123

Tô vít điện tử lục giác, có nắp vặn: Dành cho ốc vít lục giác nhỏ và siêu nhỏ trong ngành điện tử và cơ khí chính xác. Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. Tay cầm hai thành phần, mềm mại dễ thao tác. Nắp vặn mã hóa […]

PB 8123

PB 8124 B

Tô vít điện tử hoa khế (TX), có chốt xoay: Dành cho ốc vít hoa khế nhỏ và siêu nhỏ trong ngành điện tử và cơ khí chính xác. Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. Từ đầu TX6, là hoa khế có lỗ giữa. Tay cầm hai thành […]

PB 8124 B

PB 8127

Tô vít điện tử đầu chụp lục giác, có chốt xoay: Tay cầm hai thành phần, mềm mại dễ thao tác. Chốt xoay mã hóa màu sắc theo loại đầu vít, nhận biết nhanh chóng. Sử dụng vật liệu chất lượng cao, chịu được dung môi, dầu, axit và muối. Làm từ thép hợp kim […]

PB 8127

PB 8129

Tô vít điện tử 5 cạnh, có chốt xoay: Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. Tay cầm hai thành phần, mềm mại dễ thao tác. Chốt xoay mã hóa màu sắc theo loại đầu vít, nhận biết nhanh chóng. Sử dụng vật liệu chất lượng cao, chịu được […]

PB 8129

PB 8620 CBB

Bộ tô vít điện tử 2 và 4 cạnh (PH), có chốt xoay đựng trong hộp giấy cao cấp: Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. Tay cầm hai thành phần, mềm mại dễ thao tác. Chốt xoay mã hóa màu sắc theo loại đầu vít, nhận biết nhanh […]

PB 8620 CBB

PB 8625 CBB

Bộ tô vít điện tử lục giác, có chốt xoay đựng trong hộp giấy cao cấp: Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. Tay cầm hai thành phần, mềm mại dễ thao tác. Chốt xoay mã hóa màu sắc theo loại đầu vít, nhận biết nhanh chóng. Sử dụng […]

PB 8625 CBB

PB 8627 CBB

Bộ tô vít điện tử hoa khế lỗ giữa (TXB), có chốt xoay đựng trong hộp giấy cao cấp: Dành cho những ốc vít có hoặc không có lỗ giữa. Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. Tay cầm hai thành phần, mềm mại dễ thao tác. Chốt xoay […]

PB 8627 CBB

PB 8640

Bộ tô vít điện tử 2 cạnh, có chốt xoay kèm giá để bàn hoặc treo tường: Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. Tay cầm hai thành phần, mềm mại dễ thao tác. Chốt xoay mã hóa màu sắc theo loại đầu vít, nhận biết nhanh chóng. Sử […]

PB 8640

PB 8641

Bộ tô vít điện tử 2 và 4 cạnh (PH), có chốt xoay kèm giá để bàn hoặc treo tường: Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. Tay cầm hai thành phần, mềm mại dễ thao tác. Chốt xoay mã hóa màu sắc theo loại đầu vít, nhận biết […]

PB 8641

PB 8642

Bộ tô vít điện tử lục giác, có chốt xoay kèm giá để bàn hoặc treo tường: Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. Tay cầm hai thành phần, mềm mại dễ thao tác. Chốt xoay mã hóa màu sắc theo loại đầu vít, nhận biết nhanh chóng. Sử […]

PB 8642
Notice
Gọi ngay