PB SWISS TOOLS: Tô vít 2 cạnh, loại ngắn [tay cầm Cross-handle]

PB 138

Quick overview

Tô vít với tay cầm Cross-handle, loại ngắn dành cho ốc vít 2 cạnh.

E-Mail
Item Code
PB 138.4-45 3,5 1 6.5 5 45 85 30.9 10 0 7 610733 030576 488.600 đ ADD
PB 138.5-45 4-5 1.2 8 6 45 85 35.5 10 0 7 610733 030583 509.600 đ ADD
PB 138.6-45 6 1.6 10 7 45 85 41.3 10 0 7 610733 030590 561.400 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 1204.SET

View Details

PB 1204

View Details

PB 1407

View Details

PB 1208

View Details

Notice
Gọi ngay