PB SWISS TOOLS: Bộ dụng cụ bỏ túi BikeTool [Dòng cá nhân]

PB 470

Quick overview

Bộ dụng cụ bỏ túi BikeTool: Bộ dụng cụ bỏ túi cá nhân gồm có đầu chụp ốc vít cùng 8 đầu vặn vít C6 1/4″ và lục giác chữ L 5mm. Hiện có 6 màu sắc khác nhau cho bạn lựa chọn.

168_00-1

E-Mail
Item Code
PB 470.Red C6: Slot 3; PH 2; TX 25; Hex 2, 2.5, 3, 4, 6 98 10 0 7 610733 247431 2.268.000 đ ADD
PB 470.Yellow C6: Slot 3; PH 2; TX 25; Hex 2, 2.5, 3, 4, 6 98 10 0 7 610733 247448 2.268.000 đ ADD
PB 470.Green C6: Slot 3; PH 2; TX 25; Hex 2, 2.5, 3, 4, 6 98 10 0 7 610733 247455 2.268.000 đ ADD
PB 470.Blue C6: Slot 3; PH 2; TX 25; Hex 2, 2.5, 3, 4, 6 98 10 0 7 610733 247462 2.268.000 đ ADD
PB 470.Purple C6: Slot 3; PH 2; TX 25; Hex 2, 2.5, 3, 4, 6 98 10 0 7 610733 247479 2.268.000 đ ADD
PB 470.Black C6: Slot 3; PH 2; TX 25; Hex 2, 2.5, 3, 4, 6 98 10 0 7 610733 247486 2.268.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 470 POS COL

View Details

PB 470 POS

View Details

PB 470 CN

View Details

Notice
Gọi ngay