PB SWISS TOOLS: Tô vít cho ốc vít lục giác, lưỡi dài [tay cầm Classic]

PB 205 L

Quick overview

Tô vít với tay cầm Classic, dành cho ốc vít lục giác, lưỡi dài.

E-Mail
Item Code
PB 205.L 1,5-100 1,5 3 1,6-2 100 175 12 10 0 7 610733 012183 334.000 đ ADD
PB 205.L 2-120 2 4 2,5 120 205 17 10 0 7 610733 012190 334.000 đ ADD
PB 205.L 2,5-140 2,5 5 3 140 230 28 10 0 7 610733 012206 377.000 đ ADD
PB 205.L 3-160 3 6 4 160 255 39 10 0 7 610733 012213 420.000 đ ADD
PB 205.L 4-200 4 8 5 200 300 60 10 0 7 610733 012237 538.000 đ ADD
PB 205.L 5-240 5 10 6 240 345 89 10 0 7 610733 012251 685.000 đ ADD
PB 205.L 6-280 6 12-14 8 280 390 133 10 0 7 610733 012275 889.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 206 S

View Details

PB 205

View Details

Notice
Gọi ngay