NHÍP

Nhíp được sử dụng trong một số lĩnh vực để thực hiện công việc chính xác: nhờ cấu trúc đặc biệt và vật liệu cấu thành chúng, cho phép xử lý cẩn thận các mẫu, chất và vật phẩm khác nhau như: công việc dưới kính hiển vi trong phòng thí nghiệm, điện tử và kỹ thuật, nhưng cũng dùng rất nhiều trong phẫu thuật và mỹ phẩm.
 
Ideal-tek thiết kế và sản xuất nhíp chất lượng cao cho các mục đích sử dụng chung và đặc biệt nổi bật trên thị trường về độ tin cậy, công thái học (chống mỏi tay), khả năng thực hiện tối ưu các nhiệm vụ dự định và thời gian sử dụng.
     
Tweezer Material Chat_text_VN
     
IDEAL-TEK_TWEEZERS_Home_High Precision Tweezers IDEAL-TEK_TWEEZERS_Home_Diamond Tweezers IDEAL-TEK_TWEEZERS_Home_Cutting Tweezers
NHÍP CHÍNH XÁC CAO NHÍP GẮP TRANG SỨC NHÍP CẮT DÂY MỀM

IDEAL-TEK_TWEEZERS_Home_Plastic Replaceable Tip Tweezers IDEAL-TEK_TWEEZERS_Home_Plastic Tip Tweezers IDEAL-TEK_TWEEZERS_Home_Full Plastic Tweezers
NHÍP ĐẦU NHỰA THAY THẾ 

NHÍP ĐẦU NHỰA (Không thay thế)

 NHÍP NHỰA

IDEAL-TEK_TWEEZERS_Home_Ceramic Replaceable Tip Tweezers IDEAL-TEK_TWEEZERS_Home_ESD Foam vs. Rubber Tweezers IDEAL-TEK_TWEEZERS_Home_ESD Diamond Coated Tweezers
NHÍP ĐẦU SỨ (GỐM) THAY THẾ NHÍP BỌC CAO SU vs. MÚT ESD NHÍP ĐẦU PHỦ KIM CƯƠNG ESD

IDEAL-TEK_TWEEZERS_Home_ESD Epoxy Coated Tweezers IDEAL-TEK_TWEEZERS_Home_Reverse Action Tweezers IDEAL-TEK_TWEEZERS_Home_Wafer Tweezers
NHÍP THÂN PHỦ NHỰA EPOXY ESD NHÍP GẮP ĐẢO CHIỀU NHÍP GẮP TẤM WAFER

IDEAL-TEK_TWEEZERS_Home_General Purpose Tweezers    
NHÍP ĐA NĂNG    
Notice