15AGW Nhíp cắt dây mềm, thân phủ nhựa Epoxy ESD

4 1/2″ – 115 mm. Đầu cắt, góc lưỡi cắt, hoàn thiện cao cấp. Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu cắt vật liệu nhỏ hoặc cắt nhỏ, cắt sợi kim loại mềm (ví dụ: sợi dây đồng, vàng, thép, dây nam châm/dây từ). Lưỡi cắt cứng được thiết kế để tạo lực cắt […]

15AGW Nhíp cắt dây mềm, thân phủ nhựa Epoxy ESD

152 Nhíp cắt dây mềm

3 3/4″ – 100 mm. Đầu mũi cắt micro, góc lưỡi cắt sắc bén, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu cắt vật liệu rất nhỏ hoặc cắt nhỏ, như cắt sợi kim loại mềm: Đồng… Lưỡi cắt micro được thiết kế để tạo lực cắt lớn và hiển thị […]

152 Nhíp cắt dây mềm

14AGW Nhíp cắt dây mềm

4 1/4″ – 115 mm. Đầu mũi cắt nhỏ, góc lưỡi cắt sắc bén, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu cắt vật liệu nhỏ hoặc cắt nhỏ, cắt sợi kim loại mềm (ví dụ: sợi dây đồng). Lưỡi cắt nhỏ được thiết kế để tạo lực cắt lớn và […]

14AGW Nhíp cắt dây mềm

14A Nhíp cắt dây mềm

4 1/4″ – 115 mm. Đầu mũi cắt, góc lưỡi cắt sắc bén, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu cắt vật liệu nhỏ hoặc cắt nhỏ, cắt sợi kim loại mềm (ví dụ: sợi dây đồng). Vật liệu thân nhíp: Thép các bon – CARBON STEEL (C). Thép Các-bon […]

14A Nhíp cắt dây mềm

15AP Nhíp cắt dây mềm

4 3/4″ – 120 mm. Đầu mũi cắt, lưỡi cắt thẳng, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu cắt vật liệu nhỏ hoặc cắt nhỏ, cắt sợi kim loại mềm (ví dụ: sợi dây đồng, vàng, thép, dây nam châm/dây từ). Lưỡi cắt thẳng cho phép cắt dọc theo toàn […]

15AP Nhíp cắt dây mềm

15A Nhíp cắt dây mềm

4 3/4″ – 120 mm. Đầu mũi cắt, lưỡi cắt góc, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu cắt vật liệu nhỏ hoặc cắt nhỏ, cắt sợi kim loại mềm (ví dụ: sợi dây đồng, vàng, thép, dây nam châm/dây từ). Lưỡi cắt cứng được thiết kế để tạo lực […]

15A Nhíp cắt dây mềm

15AFW Nhíp cắt dây mềm

4 1/2″ – 115 mm. Đầu mũi cắt, góc lưỡi cắt sắc bén, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu cắt vật liệu rất nhỏ hoặc cắt nhỏ, như cắt sợi kim loại mềm: Đồng… Lưỡi cắt ngắn và dày được thiết kế để tạo lực cắt tối đa. Vật […]

15AFW Nhíp cắt dây mềm

15AGW Nhíp cắt dây mềm

4 1/2″ – 115 mm. Đầu mũi cắt, góc lưỡi cắt sắc bén, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu cắt vật liệu nhỏ hoặc cắt nhỏ, cắt sợi kim loại mềm (ví dụ: sợi dây đồng, vàng, thép, dây nam châm/dây từ). Lưỡi cắt dày được thiết kế để […]

15AGW Nhíp cắt dây mềm

15AGHM Nhíp cắt dây mềm

4 1/2″ – 115 mm. Đầu mũi cắt, gia cố thêm hợp kim cứng (Tungsten Carbide/ độ cứng 75 HRC), lưỡi góc cắt sắc bén, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu cắt vật liệu nhỏ hoặc thực hiện các vết cắt nhỏ. Lưỡi cắt bằng thép hợp kim cứng […]

15AGHM Nhíp cắt dây mềm

15ARW Nhíp cắt dây mềm

4 1/2″ – 115 mm. Đầu mũi cắt tròn, góc lưỡi cắt sắc bén, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu cắt vật liệu nhỏ hoặc cắt nhỏ, cắt sợi kim loại mềm (ví dụ: sợi dây đồng, vàng, thép, dây nam châm/dây từ). Lưỡi cắt ngắn, tròn được thiết […]

15ARW Nhíp cắt dây mềm

15ASW Nhíp cắt dây mềm

4 1/2″ – 115 mm. Đầu mũi cắt tròn dày, góc lưỡi cắt sắc bén, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu cắt vật liệu nhỏ hoặc cắt nhỏ, cắt sợi kim loại mềm (ví dụ: sợi dây đồng, vàng, thép, dây nam châm/dây từ). Lưỡi cắt ngắn, tròn dày […]

15ASW Nhíp cắt dây mềm

15AGW Nhíp cắt dây mềm, thân bọc mút (foam) PVC ESD

4 3/4″ – 120 mm. Đầu mũi cắt, góc lưỡi cắt sắc bén. Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu cắt vật liệu rất nhỏ hoặc cắt nhỏ, như cắt sợi kim loại mềm (ví dụ: sợi dây đồng, vàng, thép, dây nam châm/dây từ). Lưỡi cắt cứng được thiết kế để tạo lực […]

15AGW Nhíp cắt dây mềm, thân bọc mút (foam) PVC ESD

14A Nhíp cắt dây mềm, thân bọc cao su (Rubber) ESD

4 1/2″ – 115 mm. Đầu mũi cắt, góc lưỡi cắt sắc bén, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu cắt vật liệu rất nhỏ hoặc cắt nhỏ, như cắt sợi kim loại mềm (ví dụ: sợi dây đồng). Lưỡi cắt cứng được thiết kế để tạo lực cắt vừa […]

14A Nhíp cắt dây mềm, thân bọc cao su (Rubber) ESD

14AGW Nhíp cắt dây mềm, thân bọc cao su (Rubber) ESD

4 1/2″ – 115 mm. Đầu mũi cắt, góc lưỡi cắt sắc bén, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu cắt vật liệu rất nhỏ hoặc cắt nhỏ, như cắt sợi kim loại mềm (ví dụ: sợi dây đồng). Lưỡi cắt cứng được thiết kế để tạo lực cắt vừa […]

14AGW Nhíp cắt dây mềm, thân bọc cao su (Rubber) ESD

15A Nhíp cắt dây mềm, thân bọc cao su (Rubber) ESD

5″ – 125 mm. Đầu mũi cắt, góc lưỡi cắt sắc bén, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu cắt vật liệu rất nhỏ hoặc cắt nhỏ, như cắt sợi kim loại mềm (ví dụ: sợi dây đồng). Lưỡi cắt cứng được thiết kế để tạo lực cắt vừa phải […]

15A Nhíp cắt dây mềm, thân bọc cao su (Rubber) ESD

15AGW Nhíp cắt dây mềm, thân bọc cao su (Rubber) ESD

4 3/4″ – 120 mm. Đầu mũi cắt, góc lưỡi cắt sắc bén, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu cắt vật liệu rất nhỏ hoặc cắt nhỏ, như cắt sợi kim loại mềm (ví dụ: sợi dây đồng). Lưỡi cắt cứng được thiết kế để tạo lực cắt vừa […]

15AGW Nhíp cắt dây mềm, thân bọc cao su (Rubber) ESD
Notice