TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG THỤY SỸ

 
 


QUALITY LABEL_Details
QUALITY LABEL_100100% SẢN XUẤT TẠI THỤY SỸ
Đảm bảo 100% chất lượng bởi sản phẩm được sản xuất tại nhà máy ở Thụy Sỹ.

QUALITY LABEL_INNOVATIONSÁNG TẠO
1/5 doanh thu hàng năm được dành nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

QUALITY LABEL_UNLIMITEDBẢO HÀNH TRỌN VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM
Thời gian bảo hành qua số sê-ri trên mỗi sản phẩm.

QUALITY LABEL_SERVICEDỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Cùng một sản phẩm và chất lượng dịch vụ hàng đầu trên toàn thế giới.

QUALITY LABEL_EXCELLENCE

SỰ BỀN VỮNG
VÀ THÀNH QUẢ KINH DOANH
Sản xuất với niềm tin vững chắc và tôn trọng các tiêu chuẩn SQS Reg. Nr. 10762: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC C008912: FSC COC 100%.

Notice