2A Nhíp thân phủ nhựa Epoxy ESD

4 3/4″ – 120 mm. Đầu nhỏ, tròn, dẹt và thẳng. Thích hợp cho các ứng dụng đòi hỏi phải giữ chặt linh kiện bằng phẳng. Lớp phủ nhựa epoxy cung cấp cho nhíp các đặc tính phóng/xả tĩnh điện – ESD phù hợp với việc xử lý các linh kiện điện tử và sử […]

2A Nhíp thân phủ nhựa Epoxy ESD

1 Nhíp thân phủ nhựa Epoxy ESD

5″ – 125 mm. Đầu nhỏ, nhọn và thẳng. Thích hợp cho các ứng dụng đòi hỏi phải giữ chặt linh kiện. Lớp phủ nhựa epoxy cung cấp cho nhíp các đặc tính phóng/xả tĩnh điện – ESD phù hợp với việc xử lý các linh kiện điện tử và sử dụng trong phòng sạch. […]

1 Nhíp thân phủ nhựa Epoxy ESD

3 Nhíp thân phủ nhựa Epoxy ESD

4 3/4″ – 120 mm. Đầu nhỏ, nhọn và thẳng. Thích hợp cho các ứng dụng đòi hỏi phải giữ chặt linh kiện. Lớp phủ nhựa epoxy cung cấp cho nhíp các đặc tính phóng/xả tĩnh điện – ESD phù hợp với việc xử lý các linh kiện điện tử và sử dụng trong phòng […]

3 Nhíp thân phủ nhựa Epoxy ESD

3C Nhíp thân phủ nhựa Epoxy ESD

4 1/4″ – 110 mm. Như 3, ngắn – Đầu nhỏ, nhọn và thẳng. Thích hợp cho các ứng dụng đòi hỏi phải giữ chặt linh kiện  mà vẫn cho khả năng hiển thị tối đa. Thân ngắn cho phép cầm nắm chắc chắn và có tính thực tiễn cao hơn. Lớp phủ nhựa epoxy […]

3C Nhíp thân phủ nhựa Epoxy ESD

5 Nhíp thân phủ nhựa Epoxy ESD

4 1/4″ – 110 mm. Đầu nhỏ, nhọn và thẳng. Thích hợp cho các ứng dụng đòi hỏi phải giữ chặt linh kiện. Lớp phủ nhựa epoxy cung cấp cho nhíp các đặc tính phóng/xả tĩnh điện – ESD phù hợp với việc xử lý các linh kiện điện tử và sử dụng trong phòng […]

5 Nhíp thân phủ nhựa Epoxy ESD

7 Nhíp thân phủ nhựa Epoxy ESD

4 3/4″ – 120 mm. Đầu nhỏ, cong. Thích hợp cho các ứng dụng đòi hỏi phải giữ chặt linh kiện mà vẫn cho khả năng hiển thị tối đa. Lớp phủ nhựa epoxy cung cấp cho nhíp các đặc tính phóng/xả tĩnh điện – ESD phù hợp với việc xử lý các linh kiện […]

7 Nhíp thân phủ nhựa Epoxy ESD

775 Nhíp thân phủ nhựa Epoxy ESD

6 1/8″ – 155 mm. Đầu nhỏ, cong, gập góc vuông, hoàn thiện cao cấp. Thích hợp cho các ứng dụng đòi hỏi phải giữ chặt linh kiện mà vẫn cho khả năng hiển thị tối đa. Đầu cong gập vuông cho khả năng hiển thị tối đa và chống mỏi tay. Lớp phủ nhựa […]

775 Nhíp thân phủ nhựa Epoxy ESD

K3 Bộ nhíp thân phủ nhựa Epoxy ESD

Gồm có 775, SM 103 và SM104. Lớp phủ nhựa epoxy cung cấp cho nhíp các đặc tính phóng/xả tĩnh điện – ESD phù hợp với việc xử lý các linh kiện điện tử và sử dụng trong phòng sạch. Đặc tính lớp phủ thân nhíp: Lớp phủ kỹ thuật (NE – N). Lớp phủ […]

K3 Bộ nhíp thân phủ nhựa Epoxy ESD

15AGW Nhíp cắt dây mềm, thân phủ nhựa Epoxy ESD

4 1/2″ – 115 mm. Đầu cắt, góc lưỡi cắt, hoàn thiện cao cấp. Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu cắt vật liệu nhỏ hoặc cắt nhỏ, cắt sợi kim loại mềm (ví dụ: sợi dây đồng, vàng, thép, dây nam châm/dây từ). Lưỡi cắt cứng được thiết kế để tạo lực cắt […]

15AGW Nhíp cắt dây mềm, thân phủ nhựa Epoxy ESD
Notice